https://farm5.staticflickr.com/4216/35237638262_863970dc97_b
https://farm5.staticflickr.com/4265/34561682664_dbb223252e_b
https://farm5.staticflickr.com/4237/34561682764_6cf59199b6_b
gallery/bea
https://farm5.staticflickr.com/4218/34594719203_30fcb5d01b_b
https://farm5.staticflickr.com/4198/34561682604_a7bcf300d4_c
https://farm5.staticflickr.com/4236/34701854034_56206d7db0_b
https://farm5.staticflickr.com/4257/34701854134_3c1a343010_b
https://farm5.staticflickr.com/4234/34701854024_299fc53451_b

intézményvezető 

tanár (magyar-történelem szak)

intézményvezető - helyettes

tanító (könyvtár szakkollégium)

Vass Edit

06304826633

nyirturaiskola@gmail.com

Bobonkáné Vass Erika

06203879380

erika0903@freemail.hu

tanító (ember és társadalom műveltségterület)

 

Horváthné Gerbár Anita

06703124952

horvathne.gerbar.anita@gmail.com

tanító (testnevelés és népművelés szakkollégium)

Vass Imréné

06205172714

margo0817@freemail.hu

tanár (földrajz-orosz-biológia szak)

Buszlai Éva

06205259567

buszlaieva@gmail.com

tanító (vizuális nevelés műveltségi területen)

Csengeri Ildikó

06204217129

csildiko1977@gmail.com

tanító (ember és társadalom műveltségterület)

Varga - Kovács Anita

tanár (magyar-orosz, angol szak)

tanító (értékközvetítő és képességfejlesztő szakkollégium)

tanár (informatika szak)

tanító (ember és társadalom műveltségterület)

 

Kozákné Németi Zsuzsanna

Vonza Beáta

Vágner Mária

06309434881

vagner.maria65@gmail.com

tanár (földrajz - testnevelés szak)

Nagyné Leveleki Ildikó

https://farm5.staticflickr.com/4422/36464298130_cd2825890a_s

tanár (matematika - fizika szak)

06302059211

kovacsvolgyizoltan@gmail.com

https://farm5.staticflickr.com/4237/35455636151_6c545d6c03_c

tanár (informatikus könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos tanár)

tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

Molnár Enikő

06306468180

retro0915@indamail.hu

06204928181

konezsu@gmail.com

06203908462

beatavonza@gmail.com

06703394342

nitus0709@freemail.hu

06709355136

nagynelevelekiildiko67@gmail.com

Kovácsvölgyi Zoltán István

Pallainé Bige Erzsébet

patrik0618@gmail.om

06202833455

tanár (történelem szakos tanár és művelődésszervező)

tambaeniko@freemail.hu

06707728209

Bartháné Kallós Angelika

bkallosangi@gmail.com

06202923488

06303493793

farkas76@gmail.com

tanár (rajz és vizuális kultúra szak)

Farkas Zoltán Ferenc

06204901432

Prókai Kornél

tanár (földrajz-kémia szak)

heroessss@freemail.hu

Áttanító pedagógusok

Tanáraink

tanár (ének-zene, népzene szak)

Viberál Péter Béláné

06305947701

wibkat@gmail.com

tanár (biológia-mezőgazdasági ism. és gyakorlat)

ISKOLATITKÁR

gallery/bartháné kallós angelika
gallery/katika
https://farm5.staticflickr.com/4232/35412967671_00246ee36b_b

Támba Enikő

gallery/ildikó
gallery/pallainé b.e.